Kurs Trenera Pilates + Dokumentacja

(0 Opinia)
649,00 zł
Young attractive woman in Bird dog pose, studio background

Kurs Trenera Pilates Online (Trener Klasy II)

Dokumentacja Gratis

Kurs trenera umożliwia legalne i zgodne z prawem zatrudnienie w ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych, ośrodkach kultury, klubach komercyjnych, klubach sportowych i rekreacyjnych. Dodatkowo osoba posiadająca ukończony kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych i krajowych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Kompletna Dokumentacja w cenie kursu. 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma komplet dokumentów:
– plastikowa legitymacja Trenera Klasy II o specjalizacji: Pilates,
– dyplom / legitymacja w formacie A6 w skórzanej oprawie,
– certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w wersji elektronicznej oraz papierowej z hologramem,
– zaświadczenie o ukończeniu kursu – uzyskany w ten sposób dokument jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej (z dnia 18.08.2017 r.). Dodatkowo jest w pełni akceptowany nie tylko w Polsce ale również w całej Unii Europejskiej.

Legitymacja instruktorska jest dokumentem, który potwierdza odbycie kursu oraz nabyte uprawienia.

Po ukończeniu kursu zamów dokumenty na naszej stronie: Zamów dokumenty

Jak odbywa się Kurs Trenera klasy II – Trener Pilates:

Wszystkie nasze kursy odbywają się na nowoczesnej platformie e-learningowej. Po zakupie i opłaceniu wybranego kursu uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych. Dzięki temu nauka odbywa się w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. W celu ukończenia szkolenia, konieczne jest zaliczenie kilku testów. Składają się one z 10 losowych pytań dotyczących danego rozdziału. Próg zaliczenia to 8/10. W przypadku niepowodzenia, można nieodpłatnie przystąpić do testu tyle razy, ile będzie to konieczne.

Ile czasu trwa Kurs Trenera klasy II – Trener Pilates:

Kurs zawiera, zarówno informacje ogólne, jak i specjalistyczne. Kwestia ich przyswojenia zależy od poszczególnych możliwości kursantów. Najbardziej zdeterminowani kończą szkolenie po 2-3 dniach, jednak średni czas utrzymuje się na poziomie 7-8 dni.

Więcej informacji – kliknij tutaj

Akademia Sportowa jest instytucją szkoleniową ze statusem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 277456) oraz członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) zgodnie z uchwała C/3/2020. Jako Akademia Sportowa w Warszawie posiadamy w swojej ofercie bazę profesjonalnych kursów instruktorskich, które dostępne są w postaci ciekawych i nowoczesnych kursów e-learningowych.

Funkcje kursu

 • Wykłady 81
 • Testy 5
 • Studenci 5
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Test kończący
 • Podstawy anatomii człowieka 16

  • Wykład1.1
   Podstawowe pojęcia w naukach morfologicznych: organizm, komórka, tkanka, narząd, układ narządów
  • Wykład1.2
   Plan budowy ludzkiego ciała
  • Wykład1.3
   Charakterystyka ogólna narządu ruchu: część bierna oraz czynna. Klasyfikacja kości.
  • Wykład1.4
   Budowa ogólna czaszki
  • Wykład1.5
   Budowa i połączenia kręgosłupa oraz klatki piersiowej
  • Wykład1.6
   Charakterystyka morfologiczna budowy kończyny górnej i dolnej
  • Wykład1.7
   Budowa oraz fizjologia mięśni
  • Wykład1.8
   Połączenia kości oraz więzadła
  • Wykład1.9
   Charakterystyka układu nerwowego
  • Wykład1.10
   Układ oddechowy
  • Wykład1.11
   Charakterystyka układu krwionośnego
  • Wykład1.12
   Układ pokarmowy
  • Wykład1.13
   Charakterystyka układu moczowo – płciowego
  • Wykład1.14
   Charakterystyka układu limfatycznego
  • Wykład1.15
   Charakterystyka skóry
  • Wykład1.16
   Charakterystyka układu dokrewnego
 • Test - postawy anatomii człowieka 1

  • Kartkówka2.1
   Test – anatomia 10 pytanie
 • Biochemia wysiłku fizycznego 7

  • Wykład3.1
   WSTĘP
  • Wykład3.2
   STRUKTURA I BIOCHEMIA KOMÓRKI MIĘŚNIOWEJ
  • Wykład3.3
   PRZEMIANY BIAŁKOWE W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH
  • Wykład3.4
   PRZEMIANY WĘGLOWODANOWE W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH
  • Wykład3.5
   PRZEMIANY LIPIDOWE W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH
  • Wykład3.6
   KATABOLIZM I ANABOLIZM KOMÓRKI MIĘŚNIOWEJ
  • Wykład3.7
   CHARAKTERYSTYKA BIOCHEMICZNA INTENSYWNEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
 • Test - biochemia wysiłku fizycznego 1

  • Kartkówka4.1
   Test – biochemia wysiłku fizycznego 10 pytanie
 • Fizjologia wysiłku fizycznego 6

  • Wykład5.1
   WSTĘP
  • Wykład5.2
   SKURCZ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH
  • Wykład5.3
   ADAPTACJA UKŁADU KRĄŻENIA DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Wykład5.4
   ADAPTACJA UKŁADU ODDECHOWEGO DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Wykład5.5
   ADAPTACJA NEURO – HORMONALNA DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Wykład5.6
   TERMOREGULACJA
 • Test - fizjologia wysiłku fizycznego 1

  • Kartkówka6.1
   Test – fizjologia wysiłku fizycznego 10 pytanie
 • Dietetyka i Suplementacja 12

  • Wykład7.1
   Dietetyka i suplementacja w sporcie – wstęp
  • Wykład7.2
   Zależność pomiędzy dietą na zdrowiem sportowców
  • Wykład7.3
   Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
  • Wykład7.4
   Zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze i płyny w sporcie
  • Wykład7.5
   Normy żywienia w sporcie
  • Wykład7.6
   Prawidłowe odżywianie sportowca
  • Wykład7.7
   Diety w sporcie
  • Wykład7.8
   Suplementacja w sporcie
  • Wykład7.9
   Wskazania do suplementacji
  • Wykład7.10
   Stres oksydacyjny w sporcie
  • Wykład7.11
   Podsumowanie
  • Wykład7.12
   Bibliografia
 • Test - dietetyka i suplementacja 1

  • Kartkówka8.1
   Test – dietetyka 15 pytanie
 • Teoria Pilates 6

  • Wykład9.1
   Joseph Pilates: Historia i filozofia jego rewolucyjnego ćwiczenia
  • Wykład9.2
   Filozofia metody nauczania Pilates
  • Wykład9.3
   Terminy specjalistyczne
  • Wykład9.4
   Zostań instruktorem Pilates: czy to właściwa praca dla Ciebie?
  • Wykład9.5
   Na czym polega kariera Instruktora Pilates?
  • Wykład9.6
   Marketing Pilates: zakładanie studia Pilates
 • Wprowadzenie do nauki Pilates 5

  • Wykład10.1
   Co to jest Pilates?
  • Wykład10.2
   Elementy Pilates
  • Wykład10.3
   Czy Pilates działa?
  • Wykład10.4
   Korzyści płynące z Pilates
  • Wykład10.5
   Na czym polega praca na macie do Pilates?
 • Pilates jako trening profilaktyczny i terapeutyczny 2

  • Wykład11.1
   Czy Pilates jest skuteczny w zapobieganiu chorobom?
  • Wykład11.2
   Które ćwiczenia Pilates są bezpieczne dla osoby z osteoporozą?
 • Pilates dla zdrowia 4

  • Wykład12.1
   Dlaczego Pilates jest dobry dla zdrowia?
  • Wykład12.2
   Pilates jest skuteczny w rehabilitacji i zapobieganiu urazom
  • Wykład12.3
   Ćwiczenia Pilates kładą nacisk na stabilność i mobilność
  • Wykład12.4
   Ćwiczenia Pilates są funkcjonalne
 • Zasady i rodzaje Pilates 5

  • Wykład13.1
   Zasady ruchu tradycyjnego
  • Wykład13.2
   Klasyczny Pilates
  • Wykład13.3
   Mat Pilates
  • Wykład13.4
   Współczesny Pilates
  • Wykład13.5
   Grupa Reformator Pilates
 • Ćwiczenia podstawowe i rozbudowane 3

  • Wykład14.1
   Sekwencja ćwiczeń Pilates z użyciem wałka piankowego
  • Wykład14.2
   Ćwiczenia z użyciem wałka
  • Wykład14.3
   Program Pilates na macie dla silnych pleców
 • Prenatalny program ćwiczeń 3

  • Wykład15.1
   Najlepsze wskazówki dla trymestru 1
  • Wykład15.2
   Najlepsze wskazówki dla trymestru 2
  • Wykład15.3
   Najlepsze wskazówki dla trymestru 3
 • Trening siłowy a Pilates 7

  • Wykład16.1
   Dlaczego przede wszystkim trenujemy siłowo?
  • Wykład16.2
   Pilates i zapobieganie urazom
  • Wykład16.3
   W jaki sposób Pilates wspomaga nasz trening siłowy?
  • Wykład16.4
   Rozpocznij od podstawowych ćwiczeń Pilates
  • Wykład16.5
   Pilates a trening siłowy: mechanizm działania
  • Wykład16.6
   Co sprawia, że mięśnie rosną?
  • Wykład16.7
   Dlaczego warto wybrać Pilates w treningu siłowym?
 • Treningi urazowe 1

  • Wykład17.1
   Treningi urazowe
 • Narządy do Pilates i ich praktyczne zastosowanie 2

  • Wykład18.1
   Mat Pilates
  • Wykład18.2
   Rekwizyty do Pilatesu
 • Wskazówki dla początkującego trenera 2

  • Wykład19.1
   Wskazówki dla początkującego trenera
  • Wykład19.2
   Co to znaczy być odnoszącym sukcesy instruktorem Pilates?
 • Test wiedzy 1

  • Kartkówka20.1
   Test 10 pytanie
Akademia Sportowa w Warszawie jest instytucją szkoleniową ze statusem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) zgodnie z uchwała C/3/2020. Jesteśmy objęci ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Akademia Sportowa w Warszawie posiada w swojej ofercie bazę profesjonalnych kursów instruktorskich, które dostępne są w postaci ciekawych i nowoczesnych kursów e-learningowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam stworzyć innowacyjny i nowoczesny sposób nauczania, który pozwala kursantom na pełną swobodę. Dzięki temu mogą zdobywać nową wiedzę w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na realizowanie kursu, pomimo codziennych obowiązków i zajęć. Zarówno nauka, jak i egzaminy przeprowadzane są on-line, co stanowi niezwykle wygodne rozwiązanie. Na zakończenie kursu, każdy absolwent Akademii Sportowej w Warszawie otrzymuje certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie oraz uzyskane umiejętności. Co najważniejsze, jest to dokumenty wydawany na podstawie określonych przepisów prawnych, stosowanych również w przypadku kursów stacjonarnych. To z pewnością doskonale podkreśla prestiż tego certyfikatu. Umożliwiamy również uzyskanie pełnej dokumentacji w formie papierowej. Prawie 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej, które posiada nasza Akademia w znaczącym stopniu, przekłada się na zakres i jakość naszych usług edukacyjnych. Udostępniamy naszym kursantom dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej w niezwykle przyjaznej atmosferze. Nasz zespół tworzy kadra wysokiej klasy specjalistów, którzy wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale również doskonałym podejściem w pracy z kursantami. Dzięki temu, jesteśmy w stanie świadczyć usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
649,00 zł