Kurs Trenera Personalnego + Dokumentacja

(0 Opinia)
599,00 zł
Young woman exercising workout with weight at the gym with male trainer instructor or coach in public gym fitness studio. Assistance sport healthy lifestyle concept

Kurs Trenera Personalnego Online

Dokumentacja Gratis

Kurs trenera umożliwia legalne i zgodne z prawem zatrudnienie w ośrodkach sportu i rekreacji, związkach sportowych, siłowniach, ośrodkach kultury, klubach komercyjnych, klubach sportowych i rekreacyjnych. Dodatkowo osoba posiadająca ukończony kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych i krajowych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Kompletna Dokumentacja w cenie kursu. 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma komplet dokumentów:
– plastikowa legitymacja Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalizacji: Trener Personalny,
– dyplom / legitymacja w formacie A6 w skórzanej oprawie,
– certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w wersji elektronicznej oraz papierowej z hologramem,
– zaświadczenie o ukończeniu kursu – uzyskany w ten sposób dokument jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z ustawą o sporcie oraz z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej (z dnia 18.08.2017 r.). Dodatkowo jest w pełni akceptowany nie tylko w Polsce ale również w całej Unii Europejskiej.

Legitymacja instruktorska jest dokumentem, który potwierdza odbycie kursu oraz nabyte uprawienia.

Po ukończeniu kursu zamów dokumenty na naszej stronie: Zamów dokumenty

Jak odbywa się Kurs Trenera Personalnego:

Wszystkie nasze kursy odbywają się na nowoczesnej platformie e-learningowej. Po zakupie i opłaceniu wybranego kursu uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych. Dzięki temu nauka odbywa się w dogodnym dla Kursanta czasie i miejscu. W celu ukończenia szkolenia, konieczne jest zaliczenie kilku testów. Składają się one z 10 losowych pytań dotyczących danego rozdziału. Próg zaliczenia to 8/10. W przypadku niepowodzenia, można nieodpłatnie przystąpić do testu tyle razy, ile będzie to konieczne.

Ile czasu trwa Kurs Trenera Personalnego:

Kurs zawiera, zarówno informacje ogólne, jak i specjalistyczne. Kwestia ich przyswojenia zależy od poszczególnych możliwości kursantów. Najbardziej zdeterminowani kończą szkolenie po 2-3 dniach, jednak średni czas utrzymuje się na poziomie 7-8 dni.

Więcej informacji – kliknij tutaj

Akademia Sportowa jest instytucją szkoleniową ze statusem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO 277456) oraz członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) zgodnie z uchwała C/3/2020. Jako Akademia Sportowa w Warszawie posiadamy w swojej ofercie bazę profesjonalnych kursów instruktorskich, które dostępne są w postaci ciekawych i nowoczesnych kursów e-learningowych.

Funkcje kursu

 • Wykłady 81
 • Testy 4
 • Studenci 72
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Test kończący
 • Podstawy anatomii człowieka 16

  • Wykład1.1
   Podstawowe pojęcia w naukach morfologicznych: organizm, komórka, tkanka, narząd, układ narządów
  • Wykład1.2
   Plan budowy ludzkiego ciała
  • Wykład1.3
   Charakterystyka ogólna narządu ruchu: część bierna oraz czynna. Klasyfikacja kości.
  • Wykład1.4
   Budowa ogólna czaszki
  • Wykład1.5
   Budowa i połączenia kręgosłupa oraz klatki piersiowej
  • Wykład1.6
   Charakterystyka morfologiczna budowy kończyny górnej i dolnej
  • Wykład1.7
   Budowa oraz fizjologia mięśni
  • Wykład1.8
   Połączenia kości oraz więzadła
  • Wykład1.9
   Charakterystyka układu nerwowego
  • Wykład1.10
   Układ oddechowy
  • Wykład1.11
   Charakterystyka układu krwionośnego
  • Wykład1.12
   Układ pokarmowy
  • Wykład1.13
   Charakterystyka układu moczowo – płciowego
  • Wykład1.14
   Charakterystyka układu limfatycznego
  • Wykład1.15
   Charakterystyka skóry
  • Wykład1.16
   Charakterystyka układu dokrewnego
 • Test - podstawy anatomii człowieka 1

  • Kartkówka2.1
   Test – anatomia 10 pytanie
 • Biochemia wysiłku fizycznego 7

  • Wykład3.1
   WSTĘP
  • Wykład3.2
   STRUKTURA I BIOCHEMIA KOMÓRKI MIĘŚNIOWEJ
  • Wykład3.3
   PRZEMIANY BIAŁKOWE W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH
  • Wykład3.4
   PRZEMIANY WĘGLOWODANOWE W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH
  • Wykład3.5
   PRZEMIANY LIPIDOWE W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH
  • Wykład3.6
   KATABOLIZM I ANABOLIZM KOMÓRKI MIĘŚNIOWEJ
  • Wykład3.7
   CHARAKTERYSTYKA BIOCHEMICZNA INTENSYWNEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
 • Test - biochemia wysiłku fizycznego 1

  • Kartkówka4.1
   Test – biochemia wysiłku fizycznego 10 pytanie
 • Fizjologia wysiłku fizycznego 6

  • Wykład5.1
   WSTĘP
  • Wykład5.2
   SKURCZ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH
  • Wykład5.3
   ADAPTACJA UKŁADU KRĄŻENIA DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Wykład5.4
   ADAPTACJA UKŁADU ODDECHOWEGO DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Wykład5.5
   ADAPTACJA NEURO – HORMONALNA DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Wykład5.6
   TERMOREGULACJA
 • Test - fizjologia wysiłku fizycznego 1

  • Kartkówka6.1
   Test – fizjologia wysiłku fizycznego 10 pytanie
 • Zostać trenerem personalnym - słowo wstępne 3

  • Wykład7.1
   Dlaczego warto zostać trenerem personalnym?
  • Wykład7.2
   Kim jest trener personalny?
  • Wykład7.3
   Za co jest odpowiedzialny trener personalny?
 • Kontuzje - profilaktyka 4

  • Wykład8.1
   Jak rozpoznawać kontuzje?
  • Wykład8.2
   Bóle kręgosłupa
  • Wykład8.3
   Trening po urazach
  • Wykład8.4
   Jak radzić sobie z bólem podczas treningów?
 • Trening bez sprzętu 6

  • Wykład9.1
   Trening dla osób starszych
  • Wykład9.2
   Treningi Cardio
  • Wykład9.3
   Trening dla sportowców
  • Wykład9.4
   Trening dla osób otyłych
  • Wykład9.5
   Trening dla kobiet w ciąży
  • Wykład9.6
   Trening bez sprzętu – porady
 • Trening ze sprzętem 4

  • Wykład10.1
   Trening z hantlami
  • Wykład10.2
   Trening z kettlami
  • Wykład10.3
   Trening z opaskami i linami
  • Wykład10.4
   Trening z pachołkami, drabinkami i płotkami
 • Propriocepcja 2

  • Wykład11.1
   Test na równowagę
  • Wykład11.2
   Trening plyometryczny
 • Stretching 1

  • Wykład12.1
   Osobiste odcinki szkolenia dla różnych klientów
 • Trening funkcjonalny 5

  • Wykład13.1
   Zacznij od oceny
  • Wykład13.2
   Dostosuj trening
  • Wykład13.3
   Trenuj we wszystkich 3 płaszczyznach ruchu
  • Wykład13.4
   Wzmocnienie pleców
  • Wykład13.5
   Poprawa siły rdzenia
 • Kulturystyka - podstawy 1

  • Wykład14.1
   Trening i ćwiczenie
 • Trening poszczególnych partii ciała 7

  • Wykład15.1
   Trening brzucha
  • Wykład15.2
   Trening mięśni dwugłowych
  • Wykład15.3
   Trening nóg
  • Wykład15.4
   Trening grzbietu
  • Wykład15.5
   Trening mięśni naramiennych
  • Wykład15.6
   Trening klatki piersiowej
  • Wykład15.7
   Trening mięśni trójgłowych ramion
 • Nauczanie 3

  • Wykład16.1
   Werbalne wskazówki i objaśnienia
  • Wykład16.2
   Wizualne wskazówki i wyjaśnienia
  • Wykład16.3
   Wskazówki i objaśnienia dotykowe
 • Anatomia 2

  • Wykład17.1
   Co osobisty trener musi wiedzieć o pierwszej pomocy?
  • Wykład17.2
   Pierwsza pomoc – zasady
 • Podstawy teoretyczne 7

  • Wykład18.1
   System aerobowy
  • Wykład18.2
   System phosphagen (atp-cp)
  • Wykład18.3
   Glikoliza anaerobowa
  • Wykład18.4
   Wektory siły – dlaczego mają znaczenie?
  • Wykład18.5
   Zasada said: zasadniczy związek między działaniami a dostosowaniami
  • Wykład18.6
   Stres – jak wpływa na twoich klientów na siłowni i poza nią?
  • Wykład18.7
   Psychologia: to, czego nie mówią twoi klienci, może złamać twój program
 • Metody i rodzaje szkoleń 7

  • Wykład19.1
   Metody szkoleniowe
  • Wykład19.2
   Trening oporowy (trening siłowy)
  • Wykład19.3
   Szkolenie z zakresu filometrii
  • Wykład19.4
   Szkolenie ustawiczne
  • Wykład19.5
   Trening fartleka
  • Wykład19.6
   Szkolenie okresowe
  • Wykład19.7
   Szkolenie obwodowe
 • Test wiedzy 1

  • Kartkówka20.1
   Test 10 pytanie
Akademia Sportowa w Warszawie jest instytucją szkoleniową ze statusem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) zgodnie z uchwała C/3/2020. Jesteśmy objęci ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Akademia Sportowa w Warszawie posiada w swojej ofercie bazę profesjonalnych kursów instruktorskich, które dostępne są w postaci ciekawych i nowoczesnych kursów e-learningowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam stworzyć innowacyjny i nowoczesny sposób nauczania, który pozwala kursantom na pełną swobodę. Dzięki temu mogą zdobywać nową wiedzę w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na realizowanie kursu, pomimo codziennych obowiązków i zajęć. Zarówno nauka, jak i egzaminy przeprowadzane są on-line, co stanowi niezwykle wygodne rozwiązanie. Na zakończenie kursu, każdy absolwent Akademii Sportowej w Warszawie otrzymuje certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie oraz uzyskane umiejętności. Co najważniejsze, jest to dokumenty wydawany na podstawie określonych przepisów prawnych, stosowanych również w przypadku kursów stacjonarnych. To z pewnością doskonale podkreśla prestiż tego certyfikatu. Umożliwiamy również uzyskanie pełnej dokumentacji w formie papierowej. Prawie 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej, które posiada nasza Akademia w znaczącym stopniu, przekłada się na zakres i jakość naszych usług edukacyjnych. Udostępniamy naszym kursantom dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej w niezwykle przyjaznej atmosferze. Nasz zespół tworzy kadra wysokiej klasy specjalistów, którzy wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale również doskonałym podejściem w pracy z kursantami. Dzięki temu, jesteśmy w stanie świadczyć usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
599,00 zł