ZAMAWIANIE DOKUMENTÓW

Dla każdego kursu przygotowane są testy sprawdzające wiedzę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursanci otrzymują uprawnienia instruktora/trenera sportu w określonej specjalizacji. Zdobyte w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Ustawą o Sporcie, Rozporządzeniem MEN oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kursanci, mają również możliwość otrzymania dokumentacji w formie papierowej. W skład pakietu wchodzi:

  • plastikowa legitymacja Instruktora Sportu,
  • dyplom / legitymacja o formacie A6 w skórzanej oprawie,
  • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu – zgodne z wzorem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 18.08.2017 r.).

 

Jak zamówić pakiet dokumentów?

Uzyskanie wyżej wymienionych dokumentów, jest niezwykle intuicyjne. Poniżej opisaliśmy je na zasadzie 3 prostych kroków.

Krok 1: uzupełnienie formularza

W przypadku zdania egzaminu końcowego należy uzupełnić formularz zamówienie dokumentacji. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie popełnić błędu w trakcie wpisywania informacji, ponieważ dane te są wiążące.

Krok 2: zdjęcie

Przygotowane zdjęcie należy przesłać, jako załącznik.

Krok 3: opłata

Należy dokonać opłaty zamówienia w wybranych przez siebie sposób. Po dopełnieniu powyższych formalności dokumentacja zostanie wysłana w ciągu 21 dni roboczych.